หลักสูตรซาฮะคี้มึ้งตุ่งกะ (ภพดิน)

หลักสูตรซาฮะคี้มึ้งตุ่งกะ (ภพดิน)

วิชา “คี้มึ้งตุ่งกะ” เป็นหลักวิชาฤกษ์ยามที่ปรมาจารย์ผู้แตกฉานในระบบวิชาโหราศาสตร์จีนได้ใช้งาน และ สั่งสอนสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรมาจารย์ขงเม้ง เป็นผู้นำวิชาไปประยุกต์ใช้ในการสงครามจนเป็นที่รู้จักคุ้นเคยสำหรับผู้ศึกษาพงศาวดารจีน “สามก๊ก” จากหลักฐานดังกล่าว ปรากฏว่า ปรมาจารย์ขงเม้ง ได้ศึกษา และ บรรลุวิชาฤกษ์ยามชั้นสูง 3 ระบบ อันได้แก่

– วิชาไท้อิก

– วิชาไต่ลักหยิ่ม

– วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ

วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ แบ่งออกเป็น 2 ภพ อันได้แก่ ภพฟ้า และ ภพดิน

ภพฟ้า (สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น) สามารถทำนายปฏิกริยาของเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว อากาศร้อนจัด หรือ เย็นจัด ลมพายุ เมฆหมอก และ ปฏิกริยาของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

ภพดิน (สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) สามารถทำนายเหตุการณ์ดี-ร้าย ผิดหวัง สมหวัง มีปากเสียง บาดหมาง หลอกลวง มีเคราะห์ มีโชคลาภ เกิดอุบัติเหตุ พ่ายแพ้-ชนะ อุปสรรค และ ความสำเร็จ

เหตุการณ์ดังที่กล่าวในข้างต้นจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลมุ่งหน้าไปยังทิศนั้นๆ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ จึงทำให้วิชาคี้มึ้งตุ่งกะเป็นระบบวิชาฤกษ์ยามที่ทรงประสิทธิ์ภาพสูงส่ง

นอกจากนั้นแล้ว วิชาคี้มึ้งตุ่งกะยังแบ่งแยกออกเป็น 2 ระบบวิชา อันได้แก่ ระบบวิชาคี้มึ้งตุ่งกะระบบ 8 ทิศทางดั่งเดิม และ ระบบวิชาคี้มึ้งตุ่งกะของสำนักซำง้วน ซึ่งมีทั้งระบบ 8 ทิศทาง และ ระบบ 64 ทิศทาง ในหลักสูตรจะอธิบายการใช้งานหลักวิชาซาฮะคี้มึ้งตุ่งกะ (อ่าวทีคี้มึ้งตุ่งกะ) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ผลจริง แต่ถ้าใช้งานควบคู่กับวิชาซำง้วนคี้มึ้งตุ่งกะ (โซยทีคี้มึ้งตุ่งกะ) จะเห็นความอัศจรรย์ของระบบวิชานี้อย่างชัดเจน

หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา

 • Intro คี้มึ้งตุ่งกะ 2 ระบบ
 • โซยทีโป๊ยข่วย
 • อ่าวทีโป๊ยข่วย
 • ธาตุของทิศทั้ง 8
 • หลกจือ
 • ดาว 9 ยุค
 • 24 สาร์ท และ การเดินของเก็ก
 • อิมเก็ก เอี้ยงเก็ก
 • ลักกะคงบ๊วง ฮู้ซิ่ว ซำคี้ ลักงี้ ติ๊กสิ้ว
 • 9 อิม 9 เอี้ยง
 • ดาวซำคี้
 • ปฏิกริยาดี-ร้ายของดาวซำคี้ เมื่อไปสู่ยังทิศทางต่างๆ
 • การเดินดาวซำคี้วงดิน
 • ซำคี้วงฟ้าเอี้ยง 9 เก็ก
 • ซำคี้วงฟ้าอิม 9 เก็ก
 • ปฏิกริยาของดาวซำคี้วงดิน และ ซำคี้วงฟ้า
 • โป๊ยมึ้ง 8 ประตู
 • 8 ประตูเอี้ยงตุ้ง
 • 8 ประตูอิมตุ้ง
 • ไคมึ้ง
 • แซมึ้ง
 • ฮิวมึ้ง
 • เก้งมึ้ง
 • โต๋วมึ้ง
 • ซี่มึ้ง
 • เซียมึ้ง
 • เกียมึ้ง
 • ธาตุของ 8 ประตู
 • วิธีการเดินประตูไปสู่ยังทิศต่างๆ
 • ความแข็งแรง และ อ่อนแอของทั้ง 8 ประตู
 • ความดี-ร้ายของทั้ง 8 ประตู ความหมาย และ การใช้งานของแต่ละประตู
 • 8 ประตูดี-ร้าย
 • กิวแช ดาว 9 ดวง
 • กิวแช 9 เอี้ยง
 • กิวแช 9 อิม
 • เทียนพ้ง
 • เทียนหย่วย
 • เทียนหยิม
 • เทียนชง
 • เทียนเอ็ง
 • เทียนเถียว
 • เทียนซิม
 • เทียนคิ้ม
 • เทียนหู
 • ธาตุของดาว 9 ดวง
 • วิธีการเดินดาว 9 ดวง ไปสู่ยังทิศต่างๆ
 • ความแข็งแรง และ อ่อนแอของดาวทั้ง 9 ดวง
 • ความดี-ร้ายของดาวทั้ง 9 ดวง ความหมาย และ การใช้งานของแต่ละดาว
 • โป๊ยซิ้ง 8 เทพ
 • โป๊ยซิ้ง 9 เอี้ยง
 • โป๊ยซิ้ง 9 อิม
 • เทพฮู้
 • เทพจั๊ว
 • เทพอิม
 • เทพฮะ
 • เทพตั้ง
 • เทพเฉียก
 • เทพตี่
 • เทพเทียง
 • วิธีการเดิน 8 ดาวเทพ ไปสู่ยังทิศต่างๆ
 • ความแข็งแรง และ อ่อนแอของเทพทั้ง 8
 • ความดี-ร้ายของเทพทั้ง 8 ความหมาย และ การใช้งานของแต่ละเทพ
 • คี้มึ้ง 8 ทิศ เก็กยาม 1080 เก็ก (60 วัน 12 ช่วงเวลา)
 • คี้มึ้งตุ่งกะเตาะยิก
 • รูปดวงของบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะ
 • องค์ประกอบของเก็กที่ดี
 • องค์ประกอบของเก็กที่ร้าย
 • การกำหนดทิศทางในการใช้วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ
 • ทิศทางที่ส่งเสริม และ ทิศทางที่ทำลาย
 • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการเปิดกิจการ
 • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการขอความช่วยเหลือ
 • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการติดต่อธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ
 • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการขอพร
 • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการตั้งประตู
 • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการซ่อมแซม
 • การพิจารณาเลือกใช้ฤกษ์ยามในวิชาคี้มึ้งตุ่งกะในการเสี่ยงโชค
 • ฯลฯ

อัตราค่าศึกษา: 12,000 บาท

ระยะเวลาในการศึกษา: 4 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น. (ระยะเวลาในการศึกษาอาจเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของนักศึกษา)

อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง

สิ่งที่จะต้องนำมาในการเรียนครั้งแรก:

– ส้มสีทอง จำนวน 8 ใบ

– ใบชาอย่างดี 1 ห่อ

– ค่าลงทะเบียนเรียนใส่ซองสีแดง

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าสาบานต่อหน้าป้ายวิญญาณของปรมาจารย์ ห้ามไม่ให้เผยแพร่ หรือ สั่งสอนแก่บุคคลอื่น
 • ผู้เข้าศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการเดินดาว เพราะต้องศึกษาวิธีการเดินเก็ก เดินดาว เดินประตูของหลักวิชา และ ศึกษาอักษรจีนที่เกี่ยวข้องกับหลักวิชา (มีเอกสารให้ดาวน์โหลด)


ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)

สถานศึกษา: อาคาร Sages Academy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus