หลักสูตร “ดวงชะตาในระบบวิชากิวแช”

หลักสูตร “ดวงชะตาในระบบวิชากิวแช”

การทำนายดวงชะตาของบุคคลตามหลักวิชาโหราศาสตร์จีนนั้น สามารถแบ่งแยกแตกออกเป็นหลายแขนง เช่น ระบบทำนายดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง ประกอบด้วยราศีบนและราศีล่าง ระบบทำนายดวงด้วยข่วยทั้ง 64 ชุด แต่มีการทำนายรูปดวงชะตาอีกหนึ่งระบบที่ไม่ค่อยมีคนทราบมากนัก คือ การทำนายดวงชะตาบุคคล โดยใช้กิวแช คือ การคำนวณหาดาวจรยุคที่บุคคลนั้นๆ เกิด และ การคำนวณหาดาวจรปี ดาวจรเดือน ดาวจรวัน ดาวจรยาม เพื่อนำมาทำนายรูปดวงชะตาของบุคคล ซึ่งหลักการดังกล่าวก็มีความแม่นยำอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ อีกทั้งการศึกษา การทำนาย และ การใช้งานยังง่ายดายมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับหลักวิชาการทำนายดวงชะตาระบบอื่นๆ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์จีน และ หลักวิชารูปดวงชะตาในวิชากิวแชนี้ ยังสามารถนำไปใช้ทำนาย ทะเบียนรถ เลขที่บ้าน เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ

หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา

 • Intro ดวงชะตากิวแช
 • โซยทีโป๊ยข่วย
 • อ่าวทีโป๊ยข่วย
 • ธาตุของทิศทั้ง 8
 • ข่วยทั้ง 8 เมื่อแทนความหมายธรรมชาติ บุคคล และ อวัยวะ
 • ซำง้วนนับกะ
 • การต่งง้าว
 • หลกจือ
 • ดาว 9 ยุค ดาว 9 ดวง และ ธาตุ
 • วิธีการคำนวณหาดาวจรยุคเกิดของบุคคล
 • วิธีการคำนวณหาดาวจรปีเกิดของบุคคล
 • วิธีการคำนวณหาดาวจรเดือนเกิดของบุคคล
 • วิธีการคำนวณหาดาวจรวันเกิดของบุคคล
 • การตั้งรูปดวงชะตาบุคคล
 • กฏเจี่ยซิ้ง กฏหลั่งซิ้ง
 • 8 ประตู ไค แซ ฮิว เก้ง โต๋ว ซี่ เซีย เกีย และ ความสัมพันธ์ของรูปดวง และ ตัวที่จรเข้ามากระทบ
 • กิวเก็ง และ ผลกระทบ เมื่อรูปดวงถูกกระทบ
 • การทำนายเรื่องราวดี-ร้าย
 • หน้าที่การงาน
 • ความเจ็บป่วย
 • ทรัพย์สิน เงินทอง
 • ฯลฯ

อัตราค่าศึกษา: 8,000 บาท

ระยะเวลาในการศึกษา: 8 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น. (ระยะเวลาในการศึกษาอาจเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของนักศึกษา)

อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง

สิ่งที่จะต้องนำมาในการเรียนครั้งแรก:

– ส้มสีทอง จำนวน 8 ใบ

– ใบชาอย่างดี 1 ห่อ

– ค่าลงทะเบียนเรียนใส่ซองสีแดง

หมายเหตุ ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าสาบานต่อหน้าป้ายวิญญาณของปรมาจารย์ ห้ามไม่ให้เผยแพร่ หรือ สั่งสอนแก่บุคคลอื่น


ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)

สถานศึกษา: อาคาร Sages Academy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus