หลักสูตร “เคล็ดวิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง”

[สำหรับผู้ต้องการเป็นไว และ ทายแม่น และ ผู้ต้องการนำไปประกอบอาชีพหมอดู ซึ่งเป็นหลักสูตรที่แนะนำให้ศึกษา]

เมื่อเอ่ยถึงหลักวิชา “ดวงจีน” หลายๆ ที่มีความสนใจในหลักวิชาโหราศาสตร์จีน ต้องเคยได้ยิน ไม่มากก็น้อย และ หลายๆ คน ก็ต้องเคยศึกษาวิชาดวงจีนมาเช่นกัน และ ทุกคนมักมอง และ เข้าใจว่า หลักวิชาดวงจีน คือ วิชาโป๊ยยี่สี่เถียว คำว่า “โป๊ยยี่สี่เถียว” ไม่ใช่คำใช้เรียกวิชาดวงจีน แต่เป็นการเรียกลักษณะองค์ประกอบของวิชาดวงจีน โป๊ยยี่ทั้งหมด 8 อักษร 4 เสา อันได้แก่ เสาหลักปี เสาหลักเดือน เสาหลักวัน เสาหลักยาม มีราศีบน และ ราศีล่าง รวมกันขึ้นมาเป็นวิชาดวงจีน หากจะถามว่า วิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง กับ วิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียวเหมือนกันหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า เหมือนกันเฉพาะในรูปแบบและลักษณะขององค์ประกอบของ 8 อักษร 4 เสา อันได้แก่ เสาหลักปี เสาหลักเดือน เสาหลักวัน เสาหลักยาม มีราศีบน และ ราศีล่าง รวมกันขึ้นมาเป็นวิชาดวงจีน แต่วิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้งจะเพิ่มเสาขึ้นมาอีก 3 เสา คือ

 • เหมี่ยเก็ง คือ ลัคนา
 • ถ่อง้วน คือ ปฏิสนธิ
 • เซ้กง้วน คือ สัมพันธ์ใจ

และหลักการของวิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้งนั้น มีความแตกต่างในการวิเคราะห์ และ การทำนายจากวิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียวโดยสิ้นเชิง เนื่องจาก อาศัยอารมณ์ของธาตุ และ ธรรมชาติของธาตุ เข้ามาวิเคราะห์เหตุการณ์ดีและร้าย ที่เข้ามากระทบรูปดวงชะตา รวมไปถึงการวิเคราะห์ลักษณะหน้าตา นิสัย ใจคอ รูปร่าง โดยสื่อความหมายแบบชี้เฉพาะเจาะจง ไม่ได้ทายเป็นภาพรวมแบบวิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ผู้ศึกษาไม่สามารถสรุป และ ชี้เหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งในขั้นสูงนั้น ในวิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง ยังมีการพิจารณารูปดวงประกอบกับ 12 วัง ทำให้สามารถทำนายรูปดวงชะตาได้อย่างเจาะลึก

หลายๆ คนที่เคยศึกษาวิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียวนั้น โดยส่วนใหญ่จะใช้หลักการตามคัมภีร์ “จื้อเพ้ง” ซึ่งหลักการมีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก จะสังเกตได้จากผู้ศึกษาวิชาดวงจีนระบบจื้อเพ้งโดยส่วนใหญ่ จะทำนายเป็นภาพรวม ทำนายวกไปวนมา แต่ก็ไม่สามารถชี้ชัดๆ ลงไปในเหตุการณ์นั้นๆ ได้ อีกทั้งมีการนำเอาปฏิกริยา เฮ้ง ผัวะ ไห่ และ ซิ้งสัวะจำนวนมากเข้ามาผสม ทำให้ผู้ศึกษาไม่สามารถจดจำได้ทั้งหมด

หากจะแบ่งผู้ศึกษาวิชาดวงจีนออกเป็น 2 แบบนั้น ย่อมสามารถจำแนกได้ดังนี้ คือ

[1] ศึกษาดวงจีนมาหลายที่ หลายสำนัก ทั้งยังศึกษาด้วยตนเอง แต่เมื่อนำมาทำนายแล้ว ถูกบ้าง ผิดบ้าง จึงมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ตนรู้ยังไม่ใช่ ยังต้องการศึกษาเพิ่มเติม และเปิดใจยอมรับ

[2] ศึกษาดวงจีนมาหลายที่ หลายสำนัก ทั้งยังศึกษาด้วยตนเอง แต่เมื่อนำมาทำนายแล้ว ถูกบ้าง ผิดบ้าง แต่หลอกตนเองว่า สิ่งที่ตนรู้นั้น..ใช่แล้ว แต่ก็ยังพยายามที่จะหาหลักการอื่นๆ เข้ามาเปรียบเทียบหลักการของตน หากใช่ ก็เชื่อถือ หากขัดแย้ง ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ ทั้งๆ ที่ตนเองไม่สามารถทำนายเหตุการณ์ได้ถูกต้องเลย

การศึกษาวิชาดวงชะตานั้น คือ การ “ทำนายเหตุ ไปหาผล” เหตุ คือ นำรูปดวงชะตาของบุคคล ประกอบกับผลกระทบ คือ วัยจร และ ปีจร เดือนจร วันจร เวลาจร มาอ่าน และ ตีความว่า จะเกิดปฏิกริยาดี-ร้าย ตามหลักการของวิชาทำนายดวงชะตาประเภทนั้นๆ จึงเรียกว่า ผล

แต่อาจารย์สอนดวงจีนเกือบทุกๆ สำนัก มัก “ทำนายผล ไปหาเหตุ” คือ นำเอาดวงชะตาของบุคคลที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป คนดัง ดารา นักการเมือง เศรษฐี มาทำนาย โดยพยายามเอาหลักการของวิชาทำนายดวงชะตาที่ตนศึกษา และ วิธีการสารพัด เข้าไปทำนายเรื่องราวที่เกิดขึ้นย้อนหลัง และ ประวัติของบุคคลที่ยกตัวอย่างนั้น ให้เหมือนกับว่า หลักวิชาที่กำลังใช้นั้นมีความแม่นยำอย่างอัศจรรย์ ทำให้ผู้ศึกษาวิชาดวงจีนไม่สามารถทำนายดวงชะตาของบุคคลได้จริง เพราะรูปดวงตัวอย่างที่นำมาทำนายนั้น เหมือนถูกจัด บีบ บังคับ ให้เข้ากับหลักการที่ศึกษา เหตุการณ์ใด ประวัติ สิ่งใดๆ ก็ตาม ของเจ้าของรูปดวงตัวอย่าง ที่ไม่เข้ากับหลักการ ก็ละเว้นไป หรือไม่ก็พยายามหาเหตุผลนอกเหนือเข้ามาทำนายทำให้ผู้ศึกษาไม่สามารถนำเอาหลักการไปใช้ทำนายดวงชะตาได้จริง ผู้สอนบางคนก็อาศัยสอนหลักการไปเรื่อยๆ อธิบายหลักการ และ วิธีการใช้งานไปเรื่อยๆ แต่ไม่ยกตัวอย่างการทำนายรูปดวงจริง

การศึกษาวิชาทำนายดวงชะตาให้ได้ผลจริงนั้น อาจารย์ผู้สอนต้องนำเอารูปดวงชะตาของบุคคลที่ผู้ในที่นั้นๆ ยกขึ้นมาอ่าน ทำนายสด แล้วให้ผู้เป็นเจ้าของดวงชะตาเป็นผู้ตอบโต้กับอาจารย์ผู้สอนไปด้วย จะทำให้ผู้ร่วมศึกษาในห้องเรียนวิชาทำนายดวงชะตานั้นๆ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ได้ประสบการณ์ และ ทำความเข้าใจไปด้วยว่า เพราะเหตุใด จึงเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น ขึ้นกับเจ้าชะตา เพราะสิ่งใดเป็นเครื่องชี้ เพราะสิ่งใดเป็นเหตุ

สิ่งที่ควรทราบอีกอย่างนึงก็คือ วิชาการทำนายชะตาระบบดวงจีน เป็นสิ่งศึกษาได้ยาก เป็นสิ่งเข้าใจได้ยาก มีความสลับซับซ้อน พลิก สลับ กลับไปกลับมาตลอดเวลา ผู้ศึกษาต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอย และ ต้องจดจำหลักการ และ พื้นฐานซึ่งเป็นกฏข้อบังคับในหลักวิชาที่ศึกษาให้เกิดความแม่นยำ ประกอบกับ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นผู้เข้าใจในหลักวิชา และ รู้จริงในหลักวิชา ต้องอาศัยการยกตัวอย่าง รูปดวงชะตาเป็นสิบ เป็นร้อย เป็นพันรูปดวง และ ดวงชะตานั้น ต้องเป็นดวงชะตาจริง ซึ่งเจ้าของดวงชะตาจริงต้องอยู่ในการทำนายนั้นๆ ด้วย ไม่ใช้ดวงสมมุติ หรือ บุคคลตัวอย่างมาศึกษา จึงจะทำให้ผู้ศึกษานั้น เข้าใจ และ บรรลุ สามารถทำนายดวงชะตาได้อย่างแม่นยำ

หลักสูตรวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้งจึงเหมาะสำหรับที่ผู้สนใจจะศึกษาวิชาดวงจีนอย่างจริงจัง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ทำนายได้จริง ต่อตนเอง และ ผู้อื่น SAGES ACADEMY เปิดหลักสูตร “เคล็ดวิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง” (สำหรับผู้ต้องการเป็นไว และ ทายแม่น และ ผู้ต้องการนำไปประกอบอาชีพหมอดู)

หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา

 • INTRO ดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง
 • 5 ธาตุก่อเกิด ทำลาย
 • ราศีฟ้า (เทียงกัง)
 • ราศีดิน (ตี่จี)
 • ราศีบนแฝงราศีล่าง (อั้มช้าง)
 • ปฏิกริยาที่เกี่ยวข้องกับราศีฟ้า และ ราศีดิน เช่น ราศีฟ้าพิฆาต (เทียงคัก), ราศีดินปะทะ (ตี่ชง), ราศีฟ้าภาคี (เทียงกังโหวงฮะ), ราศีดินภาคี (ตี่จีลักฮะ), ราศีล่างไตรภาคี (ชาฮะ), ราศีล่างไตรทิศ (ซาหวย)
 • สี่เจี่ย สี่เบ๊ สี่โขว่
 • การตั้งดวงจีน ปี เดือน วัน ยาม ลัคนา ปฏิสนธิ สัมพันธ์ใจ
 • การเดินวัยจรใหญ่, กลาง, เล็ก
 • การพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง
 • การพิจารณาหาธาตุสำคัญ (เอ่งซิ้ง)
 • การพิจารณาหาธาตุให้คุณ (ฮี่ซิ้ง)
 • การพิจารณาหาธาตุให้โทษ (กี๋ซิ้ง)
 • ลักชิง ปฏิกริยาครอบครัว
 • ภูมิ และ ผลกระทบในรูปดวง ในแต่ละหลัก
 • ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ สภาพแวดล้อมทุกตำแหน่ง
 • การทำนาย และ พิจารณา เรื่องราวดี-ร้ายที่จะเกิดขึ้น
 • การกำหนดเรื่องราวดี-ร้าย ดีมาก ดีน้อย ร้ายมาก ร้ายน้อย
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมายจากหลักปี หลักเดือน หลักวัน หลักยาม
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมายจากหลักลัคนา
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมายจากหลักปฏิสนธิ
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมายจากหลักสัมพันธ์ใจ
 • การทำนาย รูปดวงหน้าตา รูปร่าง และ ลักษณะนิสัยเจ้าชะตาโดยกำหนดจากรูปดวง
 • การทำนาย รูปดวงที่เกี่ยวข้องกับโรคภัย สุขภาพ ระบุอาการเจ็บป่วย สัดส่วน และ ตำแหน่งของความเจ็บป่วย
 • การทำนาย รูปดวงแต่งงาน ความรัก หย่าร้าง มีบุตร ไม่มีบุตร
 • การทำนาย รูปดวงเกี่ยวกับศัตรู คู่แข่ง
 • การทำนาย รูปดวงการเงิน ล้มละลาย เกี่ยวกับทรัพย์สิน เงินทอง และ สมบัติ
 • การทำนาย รูปดวงเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค โชคลาภ
 • การทำนาย รูปดวงเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
 • การทำนาย รูปดวงหน้าที่การงาน อุปสรรค และ ความสำเร็จ การเลือกหน้าที่การงานให้เหมาะสมกับรูปดวง
 • การทำนาย รูปดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวดี-ร้ายในครอบครัว และ ความเกี่ยวข้อง
 • การทำนาย โดยระบุผู้รับผลกระทบของเรื่องราวดี-ร้ายในครอบครัว
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมายจากราศีแฝงในรูปดวง
 • การผูกเรื่องราวในรูปดวง เพื่อการทำนาย
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีหมอโขว่
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีไฉ่โขว่
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีลก
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีเบ๊
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีกุ้ยนั๊ง
 • การพิจารณาแขะ รูปแบบของดวงชะตา ดวงพิเศษ
 • การทำนายแบบเจาะลึก รูปดวง โดยใช้ 12 วัง
 • วิเคราะห์วังรูปลักษณ์
 • วิเคราะห์วังพี่น้อง
 • วิเคราะห์วังเจ้าชะตา
 • วิเคราะห์วังวาสนา
 • วิเคราะห์วังโรคภัยไข้เจ็บ
 • วิเคราะห์วังชายหญิงที่เข้ามาพัวพัน
 • วิเคราะห์วังโยกย้าย
 • วิเคราะห์วังบริวาร ลูกน้อง
 • วิเคราะห์วังทรัพย์สิน อสังหาฯ
 • วิเคราะห์วังตำแหน่ง ยศศักดิ์
 • วิเคราะห์วังคู่ครอง สามี ภรรยา
 • วิเคราะห์วังโชคลาภ
 • เคล็ดวิชาการทำนายรูปดวง โดยใช้หลักการขั้นสูงซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผย
 • ฯลฯ

ระยะเวลาในการศึกษา (ในตาราง): 24 ครั้ง 

ระยะเวลาในการศึกษา (นอกตาราง): อาจารย์ผู้สอนจะนัดในห้องเรียน (นักศึกษาจะต้องชำระค่าเบรค)

วันเข้าศึกษา: – 

อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง

อัตราค่าศึกษา: 36,000 บาท

สิ่งที่จะต้องนำมาในการเรียนครั้งแรก:

– ส้มสีทอง จำนวน 5 ใบ

– ใบชาอย่างดี 1 ห่อ

หมายเหตุ

 • การเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ผู้เข้าศึกษาต้องเตรียมสมุดบันทึกเพื่อจดบันทึกด้วยตนเอง เนื่องจาก อาจจะไม่มีการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • อนุญาตให้บันทึกเสียงได้ แต่ให้อยู่ในขอบเขตของประกาศในระบบของ SA
 • หากนักศึกษายังมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ SA อาจต้องเพิ่มเวลาเรียนนอกจากหลักสูตรแก่นักศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งนักศึกษาอาจต้องชำระเงินค่าสถานที่ในการเรียนเพิ่มในแต่ละครั้ง
 • การยกกรณีศึกษา (Case Study) ประกอบการทำนายรูปดวงบุคคลในขณะการศึกษา โดยใช้รูปดวงของนักศึกษา หรือ อาสาสมัครที่ต้องการได้รับการทำนายรูปดวง จะไม่มีการยกเอารูปดวงของบุคคลดังในสังคมมาทำนาย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการทดสอบ และ พิสูจน์การนำเอาไปใช้งานของหลักวิชาที่แท้จริง
 • ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าสาบานต่อปรมาจารย์ทั้งหมด ห้ามไม่ให้เผยแพร่ สั่งสอนแก่บุคคลอื่น

ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)

สถานศึกษา: อาคาร Sages Academy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus