หลักสูตร “เคล็ดวิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย”

[ซำง้วนเตาะยิกหวบ ฤกษ์ยามทรงประสิทธิภาพ ที่ส่งผลไวที่สุด]

วิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย เป็นวิชาฤกษ์ยามที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลในการใช้งาน หลังจากการใช้งานภายในไม่กี่ชั่วโมง ช้าสุดไม่เกิน 7 วัน คำว่า ผลนี้ ย่อมหมายถึง ทั้งผลดี และ ผลร้าย คำว่า “ผล” นั้นย่อมเกิดจากปัจจัย 3 อย่าง อันได้แก่

[1] รูปฤกษ์

[2] ทิศทาง

[3] รูปดวงบุคคล

ซึ่งหมายถึง รูปฤกษ์ รูปดวงบุคคล (ต้องใช้ทั้งปี เดือน วัน เวลา) และ ทิศทาง ย่อมต้องมีความสอดคล้องกัน อีกทั้งรูปฤกษ์ต้องแข็งแรงเหมาะสำหรับบุคคลนั้นๆ ด้วย จึงจะทำให้ประสิทธิภาพของฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย แสดงผล ในสมัยก่อนนั้น ปรมาจารย์จังจื่อนั่ม เคยใช้วิชาฤกษ์ยาม 64 ข่วย และ เกิดผลอัศจรรย์ จนมีคำพูดเป็นเหมือนสโลแกน ซึ่งกล่าวถึงผลของวิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย ว่า “อิ๊งจึ่งเบ้าฮวก” หมายความว่า ฝังเวลาอิ๊ง (03.00-04.59 น.) ส่งผล, ร่ำรวยเวลาเบ้า (05.00-06.59 น.) อีกคำหนึ่งที่มีการกล่าวถึงวิชาซำง้วน 64 ข่วย ก็คือ “ซาสัวะแซไฉ่” หมายความว่า มีการใช้ฤกษ์ยามในวิชาซำง้วน 64 ข่วย ในทิศต้องห้าม (ซาสัวะ) ของวิชาซาฮะ แล้วเกิดลาภผล จากความหมายนี้ ซึ่งมีผู้พยายามแกะเอาความหมายนี้ จับนั่นมานิด จับนี่มาหน่อย ลอกข้อมูลจากหลายๆ ที่มารวม แล้วอ้างว่า วิชาฤกษ์ยามที่ตนสอน และ ใช้ สามารถพิฆาตอสูรได้ ทั้งๆ ที่แท้จริงแล้วไม่ได้ล่วงรู้เคล็ดวิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย ที่แท้จริงว่า เป็นอย่างไร? หลักการทางวิชาซำง้วนนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อย และ ข้อบังคับมากมาย ซึ่งไม่เป็นที่เผยแพร่แก่คนโดยทั่วไป ที่ว่า หลักการของวิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย สามารถพิฆาตอสูรในวิชาซาฮะได้นั้น ข้อนี้ ผิด ต้องบอกว่า หลักการของวิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย สามารถใช้ได้ทิศทางที่เป็นทิศอสูรของระบบวิชาซาฮะได้ แต่ใช้แล้วจะเกิดผลดี หรือ ผลร้ายนั้น มันมีกฏข้อบังคับที่ต้องพิจารณาว่า ในทิศนั้นใช้ได้หรือไม่? ถ้าใช้จะเกิดผลอย่างไร? หากต้องการให้เกิดผลดี ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ทุกครั้งไป โดยต้องพิจารณาก่อนว่า ต้องใช้รูปฤกษ์แบบใดจึงจะสามารถใช้กับทิศอสูรในวิชาซาฮะได้ และ ทิศทางนั้นจะรับเอารูปฤกษ์นั้นหรือไม่ ตรงนี้แหละที่เป็นเคล็ดวิชา

ปัจจุบันมีการเปิดสอนหลักสูตรฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย มากมายหลายสำนัก บางสำนักที่มีการสอนฤกษ์ยาม 64 ข่วย สามารถหาฤกษ์ยามที่อ้างว่าดีได้ โดยใน 1 เดือน มีฤกษ์ดี 20 กว่าวัน จากทั้งสิ้น 30 วัน อย่างนี้ไม่ใช่การหาฤกษ์ยาม เพราะการหาเลือกยามมงคล คือ การเลือกเฟ้นวันมงคลที่เหมาะสมกับบุคคล และ ทิศทาง รวมทั้งหลบหลีกข้อบังคับ ข้อต้องห้ามอีกมากมาย ซึ่งใน 1 เดือน อาจมีรูปฤกษ์ที่ดีแค่ 3 -4 วันเท่านั้น และ ในรูปฤกษ์ที่ดีใน 3-4 วัน นั้นอาจไม่เข้ากับทิศทางนั้นๆ หรือ รูปดวงบุคคลที่ต้องการใช้ฤกษ์เลยก็เป็นได้ อีกทั้งการพิจารณาว่า รูปฤกษ์เข้ากับรูปดวงบุคคล ไม่ได้หมายถึงแค่เข้ากับหลักปี หรือ หลักวัน เพียงอย่างเดียวเท่านั้น มันหมายถึง ทั้งรูปดวง ซึ่งก็คือ ปี เดือน วัน ยาม ของบุคคลเลย ทั้งนี้รวมไปถึงกิจการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ใช้ฤกษ์นั้น จะต้องพิจารณา ด้วยว่า อนุญาตให้กระทำการได้หรือไม่ วิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย ไม่ได้ง่ายอย่างที่บางคนเข้าใจว่า เพียงจับเลขมาบวกฮะกันก็ใช้ได้แล้ว

ในหลักวิชาทั้งหลาย ตามระบบฟ้า ดิน คน นั้น ระบบฟ้า คือ การหาฤกษ์ยามเป็นสิ่งที่ยาก และ สลับซับซ้อนที่สุด รองลงมา คือ ระบบคน คือ ระบบการทำนายบุคคล ส่วนระบบดิน คือ ฮวงจุ้ย เป็นสิ่งที่ศึกษาได้ง่ายกว่าสองระบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่ว่าศึกษาได้ง่ายกว่านั้น ก็ไม่ได้หมายความว่า ง่ายแบบชนิดว่าศึกษาเพียงไม่กี่วันแล้วจะบรรลุ แต่ที่ว่าง่าย คือ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบฟ้า และ ระบบคน ซึ่งมีความสลับซับซ้อน และ มีกฏข้อบังคับปลีกย่อยมากมายต่างหาก

SAGES ACADEMY จึงเปิดหลักสูตร “เคล็ดวิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย” ที่ถูกต้อง และ ใช้ได้ผลจริง ตามแบบสายวิชาซำง้วนแท้ๆ ขึ้นมา เพื่อให้บุคคลผู้มีความสนใจ ได้ศึกษา และ ทราบว่า การใช้หลักการทางวิชาฤกษ์ยามซำง้วนนั้น มีรายละเอียดปลีกย่อย ความสลับซับซ้อน ข้อห้าม และ เคล็ดการใช้งาน ว่ามีความอัศจรรย์เช่นใด

หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา

 • Intro ฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย
 • โซยทีโป๊ยข่วย
 • ซำง้วน 64 ข่วย 64 ทิศทาง
 • 60 กะจื้อ และ ซำง้วน 64 ข่วย
 • ดาว 9 ดวง และ ยุคทั้ง 9
 • ความเป็นพวก และ ความต่างพวก
 • เจี่ยซิ้ง และ หลั่งซิ้ง
 • ภาคี 5/10/15 ฮะแซเซ้ง เจ็กขี่สุ่งเช็ง เจ็กข่วยสุ่งเช็ง
 • ธาตุในระบบวิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย
 • ทิศทางต้องห้ามในการใช้ฤกษ์ยาม
 • ภาคีเข้า และ ภาคีออก จะส่งผลเช่นใด
 • ก่อเกิดเข้า และ ก่อเกิดออก จะส่งผลเช่นใด
 • แขะเก็ก รูปแบบของรูปฤกษ์
 • การพิจารณารูปฤกษ์ที่แข็งแรง และ อ่อนแอ
 • การภาคีแปลงธาตุ
 • กฏข้อบังคับในการพิจารณารูปฤกษ์
 • เจี่ยซิ้ง หลั่งซิ้ง ของทิศทาง
 • เจี่ยซิ้ง หลั่งซิ้ง ของรูปฤกษ์
 • การพิจารณาเลือกรูปฤกษ์ให้เหมาะสมกับกิจกรรม เช่น ขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้าน เปิดออฟฟิศ กิจการ บวงสรวง เซ่นไหว้ ขอพร ตั้งเจ้าที่ ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งประตู ตั้งเตา ตั้งเตียง วางท่อระบายน้ำ เปิดประตูน้ำ ออกรถ เดินทาง ซ่อมแซม กระทบดิน ฯลฯ
 • การพิจารณาใช้งานฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย กับทิศซาสัวะ ใช้อย่างไรจึงจะเกิดผลดี
 • การพิจารณาใช้งานฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย กับทิศส่วยผัวะ ใช้อย่างไรจึงจะเกิดผลดี
 • การพิจารณาใช้งานฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย กับทิศโหงวอึ้ง ใช้อย่างไรจึงจะเกิดผลดี
 • เคล็ดอึ่งจึ่งเบ้าฮวก
 • เคล็ดซาสัวะแซไฉ่
 • การพิจารณารูปฤกษ์ที่เหมาะสมกับทิศทาง
 • ทิศทาง ที่ต้องพิจารณาว่าเป็น เจี่ยซิ้ง หรือ หลั่งซิ้ง
 • รูปฤกษ์ ที่ต้องพิจารณาว่าเป็น เจี่ยซิ้ง หรือ หลั่งซิ้ง
 • รูปดวง อันได้แก่ ปี เดือน วัน ยาม ซึ่งต้องพิจารณา เจี่ยซิ้ง หรือ หลั่งซิ้ง
 • รูปฤกษ์ที่ฮะกับรูปดวง ไม่ได้ใช้ได้เสมอไปเพราะเหตุใด
 • การวิเคราะห์ภาคีความสัมพันธ์ระหว่าง “รูปฤกษ์” กับ “ทิศทาง” ที่ส่งผลดี และ ร้าย
 • การวิเคราะห์ภาคีความสัมพันธ์ระหว่าง “ทิศทาง” กับ “รูปดวง” ที่ส่งผลดี และ ร้าย
 • การวิเคราะห์ภาคีความสัมพันธ์ระหว่าง “รูปดวง” กับ “รูปฤกษ์” กับ “ทิศทาง” ที่ส่งผลดี และ ร้าย
 • วิเคราะห์กิจกรรมที่อนุญาตให้ทำได้ในแต่ละวัน 60 วัน 12 เดือน ตามหลักวิชาซำง้วน
 • ฯลฯ

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 ครั้ง 

อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง

อัตราค่าศึกษา: 32,000 บาท

สิ่งที่จะต้องนำมาในการเรียนครั้งแรก:

– ส้มสีทอง จำนวน 5 ใบ

– ใบชาอย่างดี 1 ห่อ

หมายเหตุ

 • การเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ผู้เข้าศึกษาต้องเตรียมสมุดบันทึกเพื่อจดบันทึกด้วยตนเอง เนื่องจาก อาจจะไม่มีการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • อนุญาตให้บันทึกเสียงได้ แต่ให้อยู่ในขอบเขตของประกาศในระบบของ SA
 • หากนักศึกษายังมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ SA อาจต้องเพิ่มเวลาเรียนนอกจากหลักสูตรแก่นักศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งนักศึกษาอาจต้องชำระเงินค่าสถานที่ในการเรียนเพิ่มในแต่ละครั้ง
 • ผู้เข้าศึกษาต้องใช้โทรศัพท์มือที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android เพื่อโหลดโปรแกรมของ SA
 • การยกกรณีศึกษา (Case Study) ประกอบการทำนายรูปดวงบุคคลในขณะการศึกษา โดยใช้รูปดวงของนักศึกษา หรือ อาสาสมัครที่ต้องการได้รับการทำนายรูปดวง จะไม่มีการยกเอารูปดวงของบุคคลดังในสังคมมาทำนาย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการทดสอบ และ พิสูจน์การนำเอาไปใช้งานของหลักวิชาที่แท้จริง
 • ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าสาบานต่อปรมาจารย์ทั้งหมด ห้ามไม่ให้เผยแพร่ สั่งสอนแก่บุคคลอื่น

ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)

สถานศึกษา: อาคาร Sages Academy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus