ทิศต้องห้ามในวิชาซำง้วนกิวแช ประจำปี 2555

วิชาซำง้วนกิวแช (ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ระบบซำง้วน) มีการกำหนดทิศทางที่ไม่ควรกระทำการสิ่งใดที่ส่งผลร้าย และ ไม่เหมาะสมกับการจัดการด้านพลังงาน และ เป็นทิศต้องห้าม ซึ่งส่งผลกระทบในทางไม่ดี ทางด้านลบ หรือ ทางด้านร้าย และ ผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำการในทิศต้องห้าม สามารถส่งผลให้เกิดเคราะห์ร้าย และ เป็นอันตรายได้ ผู้ปฎิบัติที่ใช้วิชาซำง้วนกิวแช ควรหลีกเลี่ยง และ ป้องกันพลังงานทางด้านร้ายที่จะส่งผลกระทบตามมาได้ ต้องระมัดระวังตำแหน่ง ทิศนั่งของบ้าน หากจะประกอบกิจกรรมดังต่อไปนี้ การทุบพื้น การตัดต้นไม้ใหญ่ การขยายบ้าน การซ่อมแซมบ้าน การตกแต่งภายใน การเปลี่ยนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ และ การเคลื่อนย้ายเก้าอี้ หรือ เตียงนอน ทิศต้องห้าม และ เป็นอันตราย ในวิชาซำง้วนกิวแช ได้แบ่งทิศย่อยออกเป็น 4 ทิศ ดังนี้ ทิศปีจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับแรก และ มีผลรุนแรงกว่า ทิศเดือนจรต้องห้าม ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันซึ่งมีความเสียหายที่รุนแรง เกิดความยากลำบาก อุบัติเหตุ และ ความหายนะแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน ทิศเดือนจรต้องห้าม […]

หลักสูตรซำง้วนคี้มึ้งตุ่งกะ (ภพดิน)

หลักสูตรซำง้วนคี้มึ้งตุ่งกะ (ภพดิน) วิชา “คี้มึ้งตุ่งกะ” เป็นหลักวิชาฤกษ์ยามที่ปรมาจารย์ผู้แตกฉานในระบบวิชาโหราศาสตร์จีนได้ใช้งาน และ สั่งสอนสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรมาจารย์ขงเม้ง เป็นผู้นำวิชาไปประยุกต์ใช้ในการสงครามจนเป็นที่รู้จักคุ้นเคยสำหรับผู้ศึกษาพงศาวดารจีน “สามก๊ก” จากหลักฐานดังกล่าว ปรากฏว่า ปรมาจารย์ขงเม้ง ได้ศึกษา และ บรรลุวิชาฤกษ์ยามชั้นสูง 3 ระบบ อันได้แก่ – วิชาไท้อิก – วิชาไต่ลักหยิ่ม – วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ แบ่งออกเป็น 2 ภพ อันได้แก่ ภพฟ้า และ ภพดิน ภพฟ้า (สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น) สามารถทำนายปฏิกริยาของเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว อากาศร้อนจัด หรือ เย็นจัด ลมพายุ เมฆหมอก และ ปฏิกริยาของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ภพดิน (สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) สามารถทำนายเหตุการณ์ดี-ร้าย ผิดหวัง สมหวัง มีปากเสียง […]

ฤกษ์ไหว้มงคล ปี 2555

ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 05.00 น. ถึง 06.59 น. (辛丑月初一癸未日乙卯时良辰祗福) เป็นเวลาอันมงคลยิ่ง ซึ่งเป็นเวลาสำคัญดังนี้ เวลาซาฮะ เวลากุ่ยนั้ง ในเวลานี้ถือเป็นนิมิตอันมงคลอย่างยิ่ง โดยมีทิศทางดังนี้ เทพเจ้าอุปถัมภ์ (เอี้ยงกุ่ยซิ้ง)     เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เทพเจ้าอุปถัมภ์ (อิมกุ่ยซิ้ง)        เสด็จมาทางทิศตะวันออก เทพเจ้าโชคลาภ (ไฉ่ซิ้ง)           เสด็จมาทางทิศใต้ เทพเจ้าสิริมงคล (ฮีซิ้ง)             เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ การตั้งโต๊ะไหว้ ควรตั้งก่อนเวลา โดยให้หันหน้าออกหน้าบ้าน เพื่อเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าดังกล่าวเข้ามาสู่บ้านเรือน ในการไหว้ควรเปิดประตูหน้าบ้าน แล้วควรปิดประตูหลังบ้านด้วย (ไหว้บนดาดฟ้าก็ได้) ให้นำกระดาษคำอวยพรที่เขียน คำว่า 常满 ติดที่ถังข้าวสาร และ กระดาษคำอวยพรที่เขียน คำว่า 财喜登门 ติดหน้าบ้าน ก่อนไหว้ แล้วท่านก็เริ่มจุดธูปไหว้ ครั้งละ 3 ดอก ต่อเทพเจ้า […]

หลักสูตร “ดวงชะตาในระบบวิชากิวแช”

หลักสูตร “ดวงชะตาในระบบวิชากิวแช” การทำนายดวงชะตาของบุคคลตามหลักวิชาโหราศาสตร์จีนนั้น สามารถแบ่งแยกแตกออกเป็นหลายแขนง เช่น ระบบทำนายดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง ประกอบด้วยราศีบนและราศีล่าง ระบบทำนายดวงด้วยข่วยทั้ง 64 ชุด แต่มีการทำนายรูปดวงชะตาอีกหนึ่งระบบที่ไม่ค่อยมีคนทราบมากนัก คือ การทำนายดวงชะตาบุคคล โดยใช้กิวแช คือ การคำนวณหาดาวจรยุคที่บุคคลนั้นๆ เกิด และ การคำนวณหาดาวจรปี ดาวจรเดือน ดาวจรวัน ดาวจรยาม เพื่อนำมาทำนายรูปดวงชะตาของบุคคล ซึ่งหลักการดังกล่าวก็มีความแม่นยำอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ อีกทั้งการศึกษา การทำนาย และ การใช้งานยังง่ายดายมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับหลักวิชาการทำนายดวงชะตาระบบอื่นๆ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์จีน และ หลักวิชารูปดวงชะตาในวิชากิวแชนี้ ยังสามารถนำไปใช้ทำนาย ทะเบียนรถ เลขที่บ้าน เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา Intro ดวงชะตากิวแช โซยทีโป๊ยข่วย อ่าวทีโป๊ยข่วย ธาตุของทิศทั้ง 8 ข่วยทั้ง 8 เมื่อแทนความหมายธรรมชาติ บุคคล และ อวัยวะ ซำง้วนนับกะ การต่งง้าว หลกจือ […]

หลักสูตรซาฮะคี้มึ้งตุ่งกะ (ภพดิน)

หลักสูตรซาฮะคี้มึ้งตุ่งกะ (ภพดิน) วิชา “คี้มึ้งตุ่งกะ” เป็นหลักวิชาฤกษ์ยามที่ปรมาจารย์ผู้แตกฉานในระบบวิชาโหราศาสตร์จีนได้ใช้งาน และ สั่งสอนสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรมาจารย์ขงเม้ง เป็นผู้นำวิชาไปประยุกต์ใช้ในการสงครามจนเป็นที่รู้จักคุ้นเคยสำหรับผู้ศึกษาพงศาวดารจีน “สามก๊ก” จากหลักฐานดังกล่าว ปรากฏว่า ปรมาจารย์ขงเม้ง ได้ศึกษา และ บรรลุวิชาฤกษ์ยามชั้นสูง 3 ระบบ อันได้แก่ – วิชาไท้อิก – วิชาไต่ลักหยิ่ม – วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ วิชาคี้มึ้งตุ่งกะ แบ่งออกเป็น 2 ภพ อันได้แก่ ภพฟ้า และ ภพดิน ภพฟ้า (สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น) สามารถทำนายปฏิกริยาของเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว อากาศร้อนจัด หรือ เย็นจัด ลมพายุ เมฆหมอก และ ปฏิกริยาของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ภพดิน (สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) สามารถทำนายเหตุการณ์ดี-ร้าย ผิดหวัง สมหวัง มีปากเสียง […]

หลักสูตร “เคล็ดวิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย”

[ซำง้วนเตาะยิกหวบ ฤกษ์ยามทรงประสิทธิภาพ ที่ส่งผลไวที่สุด] วิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย เป็นวิชาฤกษ์ยามที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลในการใช้งาน หลังจากการใช้งานภายในไม่กี่ชั่วโมง ช้าสุดไม่เกิน 7 วัน คำว่า ผลนี้ ย่อมหมายถึง ทั้งผลดี และ ผลร้าย คำว่า “ผล” นั้นย่อมเกิดจากปัจจัย 3 อย่าง อันได้แก่ [1] รูปฤกษ์ [2] ทิศทาง [3] รูปดวงบุคคล ซึ่งหมายถึง รูปฤกษ์ รูปดวงบุคคล (ต้องใช้ทั้งปี เดือน วัน เวลา) และ ทิศทาง ย่อมต้องมีความสอดคล้องกัน อีกทั้งรูปฤกษ์ต้องแข็งแรงเหมาะสำหรับบุคคลนั้นๆ ด้วย จึงจะทำให้ประสิทธิภาพของฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย แสดงผล ในสมัยก่อนนั้น ปรมาจารย์จังจื่อนั่ม เคยใช้วิชาฤกษ์ยาม 64 ข่วย และ เกิดผลอัศจรรย์ จนมีคำพูดเป็นเหมือนสโลแกน ซึ่งกล่าวถึงผลของวิชาฤกษ์ยามซำง้วน […]

x
No Deposit Bonus