หลักสูตร “เคล็ดวิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง”

[สำหรับผู้ต้องการเป็นไว และ ทายแม่น และ ผู้ต้องการนำไปประกอบอาชีพหมอดู ซึ่งเป็นหลักสูตรที่แนะนำให้ศึกษา] เมื่อเอ่ยถึงหลักวิชา “ดวงจีน” หลายๆ ที่มีความสนใจในหลักวิชาโหราศาสตร์จีน ต้องเคยได้ยิน ไม่มากก็น้อย และ หลายๆ คน ก็ต้องเคยศึกษาวิชาดวงจีนมาเช่นกัน และ ทุกคนมักมอง และ เข้าใจว่า หลักวิชาดวงจีน คือ วิชาโป๊ยยี่สี่เถียว คำว่า “โป๊ยยี่สี่เถียว” ไม่ใช่คำใช้เรียกวิชาดวงจีน แต่เป็นการเรียกลักษณะองค์ประกอบของวิชาดวงจีน โป๊ยยี่ทั้งหมด 8 อักษร 4 เสา อันได้แก่ เสาหลักปี เสาหลักเดือน เสาหลักวัน เสาหลักยาม มีราศีบน และ ราศีล่าง รวมกันขึ้นมาเป็นวิชาดวงจีน หากจะถามว่า วิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง กับ วิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียวเหมือนกันหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า เหมือนกันเฉพาะในรูปแบบและลักษณะขององค์ประกอบของ 8 อักษร 4 เสา อันได้แก่ เสาหลักปี เสาหลักเดือน เสาหลักวัน […]

x
No Deposit Bonus