หลักสูตร “เคล็ดวิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย”

[ซำง้วนเตาะยิกหวบ ฤกษ์ยามทรงประสิทธิภาพ ที่ส่งผลไวที่สุด] วิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย เป็นวิชาฤกษ์ยามที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลในการใช้งาน หลังจากการใช้งานภายในไม่กี่ชั่วโมง ช้าสุดไม่เกิน 7 วัน คำว่า ผลนี้ ย่อมหมายถึง ทั้งผลดี และ ผลร้าย คำว่า “ผล” นั้นย่อมเกิดจากปัจจัย 3 อย่าง อันได้แก่ [1] รูปฤกษ์ [2] ทิศทาง [3] รูปดวงบุคคล ซึ่งหมายถึง รูปฤกษ์ รูปดวงบุคคล (ต้องใช้ทั้งปี เดือน วัน เวลา) และ ทิศทาง ย่อมต้องมีความสอดคล้องกัน อีกทั้งรูปฤกษ์ต้องแข็งแรงเหมาะสำหรับบุคคลนั้นๆ ด้วย จึงจะทำให้ประสิทธิภาพของฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย แสดงผล ในสมัยก่อนนั้น ปรมาจารย์จังจื่อนั่ม เคยใช้วิชาฤกษ์ยาม 64 ข่วย และ เกิดผลอัศจรรย์ จนมีคำพูดเป็นเหมือนสโลแกน ซึ่งกล่าวถึงผลของวิชาฤกษ์ยามซำง้วน […]

x
No Deposit Bonus